Hướng dẫn tham gia đóng góp

Cài đặt công cụ cần thiết

  • python: Cài đặt python 2.7
  • Cài đặt pip
  • pip install sphinx sphinx_rtd_theme==0.2.0 sphinxcontrib.youtube sphinxcontrib-googleanalytics sphinx-autobuild
  • make livehtml rồi truy cập vào http://localhost:8000

Viết bài

Một số lưu ý khác

  • Các bải hướng dẫn nên sử dụng board IoT WiFi Uno để thực hành
  • Các nội dung cần bổ sung đã được lên danh sách sẵn, nhưng còn trống, có thể viết thêm

Danh sách các thành viên đã đóng góp