Arduino cơ bản

Có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt Tiếng Anh và được cập nhật tại Arduino for ESP8266

Cài đặt với Boards Manager

Phương án khuyên dùng cho người dùng không chuyên

Chuẩn bị

Hướng dẫn

 • Mở chương trình Arduino và cửa sổ Preferences.
 • Enter http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json vào Additional Board Manager URLs. Bạn có thể thêm nhiều URL, cách nhau bằng dấu phẩy.
../_images/ide.png
 • Mở Boards Manager từ Tools > Board menu và tìm esp8266 platform.
 • Chọn phiên bản bạn cần từ cửa sổ Drop-down.
 • Click nút install.
 • Đừng quên chọn loại ESP8266 board từ Tools > Board menu sau khi cài đặt.

Bạn có 1 lựa chọn khác cài đặt bản staging boards manager từ link: http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json. Phiên bản này có những tính năng mới hơn, tuy nhiên chưa thật sự được kiểm tra kỹ.

Sử dụng git version

Phương án cài đặt này khuyên dùng cho những người có thể đóng góp vào dự án Arduino cho ESP8266 và developers.

Chuẩn bị

 • Arduino 1.6.8 (hay mới hơn, nếu bạn biết bạn đang làm gì)
 • git
 • python 2.7
 • terminal, console, or command prompt (phụ thuộc hệ điều hành của bạn)
 • Kết nối Internet

Hướng dẫn

 • Mở console và cd đến thư mục Arduino. Nó có thể là thư mục sketchbook (thường là <Documents>/Arduino), hay thư mục của Ứng dụng Arduino, tùy bạn chọn.

 • Clone repository này đến thư mục hardware/esp8266com/esp8266. Hoặc bạn có thể clone vào nơi nào đó và tạo symlink bằng ln -s, nếu Hệ điều hành hỗ trợ:

  cd hardware
  mkdir esp8266com
  cd esp8266com
  git clone https://github.com/esp8266/Arduino.git esp8266
  

Cấu trúc dự án sau khi bạn thực hiện xong:

Arduino
  |- hardware
  |- esp8266com
    |- esp8266
      |- bootloaders
      |- cores
      |- doc
      |- libraries
      |- package
      |- tests
      |- tools
      |- variants
      |- platform.txt
      |- programmers.txt
      |- README.md
      |- boards.txt
      `- LICENSE
 • Tải binary tools:

  cd esp8266/tools
  python get.py
  
 • Khởi động lại Arduino