Phần cứng mở IoT WiFi Uno

Sử dụng ESP8266 làm bộ điều khiển, tương thích chân với Arduino Uno và mạnh mẽ hơn nhiều:

  • Sử đụng 2 nguồn cấp DC từ 5.5V đến 28VDC (1.2A/5V) và nguồn 5V USB
  • Tự động vào chế độ nạp qua cổng Serial
  • Sử dụng với ESP8266 Arduino và các thư viện Arduino
  • Hỗ trợ tài liệu từ https://esp8266.vn
  • Có thêm 1 Nút nhấn và một đèn LED tương tự NodeMCU.
  • Có thêm 1 header hỗ trợ OLED
  • Phần cứng mở với giấy phép CC-BY-SA
  • Thiết kế với phần mềm Kicad

https://github.com/iotmakervn/iot-wifi-uno-hw

Pinout

../_images/Iot-wifi-uno-hw-pinout.png

Thực tế

../_images/wifi-uno.jpg

Mạch nguyên lý

../_images/schematic.svg

Fritzing part

../_images/fritzing.png

Mua hàng

Các đơn vị cung cấp

Đơn vị Link
IoT Maker Việt Nam https://iotmaker.vn/esp8266-iot-wifi-uno.html